A to Jazz Talks 2021
професионална мини-конференция
9 юли, The Steps, София, ул. Братя Миладинови 12

Нови възможности за музиката създадена в балканските страни

A to JazZ TALKS 2021 посреща на своята платформа Българска музикална асоциация и международния проект MOST Music. Те ще представят новите възможности, които се отварят пред музиката създадена в балканските страни и да реализира отворен диалог между българските артисти, мениджъри и музикални фестивали и представители на знакови европейски културни организации.Програма

12:00 – 13:00 | Представяне на международния проект “MOST Music”

Какви са целите на MOST и възможностите, които предоставя за артисти, мениджъри, фестивали и творци от балканските страни. Представяне на предстоящите отворени покани за кандидатстване.

13:30 – 15:30 | Дискусия на тема “Експорт на балканска музика”

  • Какви са предизвикателствата пред които са изправени музикантите от България и балканските страни в стремежа си да популяризират творчеството си в международен плaн

  • Отворена ли е европейската сцена за равностойно участие на артистите от нашия регион

  • Има ли диалог, съвместна работа и реален културен обмен между балканските фестивали

  • Какви са следващите стъпки за успешно популяризиране и налагане на балканската съвременна култура и музика на европейската сцена

Гост-лектори:

  • Балаж Вайер – програмен директор на “Хангвето”, Унгария

  • Катарина Вaйнерт – съветник по политиките на Европейския музикален съвет

  • Тони Ван Дер Еекен – заместник програмен директор “Уърлд музика” на Bozar, организатор на South East Festival

  • Овидиу – културен мениджър, Тимишоара 2023 – Европейска столица на културата

  • Весела Кондакова – заместник министър на културата на Република България

Модератор: Мила Георгиева – мениджър “Международни отношения”, A to JazZ Festival